Slaaptabletten
Trust Pilot Review

Medische disclaimer

Tegoed

1.1 Deze medische disclaimer is opgesteld in overeenstemming met Disclaimer Generator & SEQ Legal richtlijnen.

Website-communicatie

2.1 Er zijn functies op onze website waarmee onze gebruikers met ons kunnen communiceren.

2.2 U begrijpt en accepteert dat vanwege het beperkte karakter van communicatie via onze website-functies, elk advies dat u ontvangt door het gebruik van een van deze functies waarschijnlijk onvolledig is en daarom mogelijk ook een verkeerde voorstelling van zaken kan geven.

2.3 Alle hulp die u vraagt ​​en ontvangt van een van de functies van onze website, vormt geen nauwkeurig advies en dient in overeenstemming daarmee niet door u te worden vertrouwd zonder verdere onafhankelijke validatie.

Geen garanties

3.1 Er zijn geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties als het gaat om het verstrekken van gezondheidsgegevens op onze website.

3.2 Zonder het bereik van sectie 3.1 te beperken; wij garanderen of omarmen niet dat de informatie van medische aard op deze website:

(a) zal continu toegankelijk zijn, of überhaupt toegankelijk; of

(b) is feitelijk, nauwkeurig, volledig, actueel of niet-misleidend.

Medische hulp

4.1 U mag niet afhankelijk zijn van de informatie op onze website in plaats van medisch advies van uw arts of een andere gezondheidsdeskundige.

4.2 Voor vragen van specifieke aard met betrekking tot medische aangelegenheden dient u uw arts of andere gezondheidsdeskundigen te raadplegen.

4.3 U moet onmiddellijk medische hulp inroepen als u denkt dat u lijdt aan een medische aandoening.

4.4 U mag het inwinnen van medisch advies nooit uitstellen, medisch advies negeren of de medische behandeling staken vanwege de informatie op onze website.

Geen advies

5.1 De medische informatie op onze website is algemeen.

5.2 De informatie van medische aard is geen instructie en moet als zodanig worden genegeerd.

5.3 Alle acquisities worden niet gedaan op uitnodiging tot aankoop, maar op uitnodiging om te behandelen.

5.4 Alle overnames kunnen door ons deskundig medisch team naar eigen goeddunken worden genegeerd.

5.5 Zich houden aan hun lokaal relevante wetten, heffingen en verdovende handhavingsinstanties bij aankoop is verplicht voor alle kopers.

Beperkingen op uitsluitingen van aansprakelijkheid

6.1 In deze disclaimer zal niets:

(a) Verantwoordelijkheid voor ondergang of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of afwijzen;

(b) Aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken;

(c) Aansprakelijkheden beperken op een manier die volgens de relevante wetgeving niet is toegestaan; of

(d) alle verplichtingen weg te laten die niet konden worden gediskwalificeerd onder de geldige wetgeving.