Slaaptabletten
Trust Pilot Review

Algemene voorwaarden

We stellen het op prijs dat u een bezoek brengt aan SleepingTabletsDirect!

De onderstaande algemene voorwaarden moeten zorgvuldig worden gelezen voordat met het gebruik van deze website en de bijbehorende services wordt begonnen.

Als u ervoor kiest om onze website te gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Als u het er niet mee eens bent, moet u de informatie op deze pagina negeren en de pagina verlaten.

SleepingTabletsDirect behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Daarom wordt u geadviseerd om, voordat u onze diensten gebruikt, altijd de pagina door te nemen om uw begrip van de voorwaarden voor het gebruik van onze website en het doen van aankopen te garanderen.

Inleidende verklaringen

Gereguleerde service

Voorname artsen uit de EU bieden de gecontroleerde service en activiteit. SleepingTabletsDirect is een medium voor deze dienst dat werkt om de patiënt met de voorschrijver en de apotheek samen te brengen. Medische consulten worden verzorgd door in de EU geregistreerde artsen en als zodanig worden alle consulten ontworpen volgens de specificaties en criteria van de arts. Als er meer informatie nodig is, zullen deze medische professionals bellen.

Medische diensten

Uw bestelling wordt door SleepingTabletsDirect aan geregistreerde artsen gegeven ter beoordeling, wat wordt versterkt door de medische vragenlijst die u naar waarheid heeft ingevuld. SleepingTabletsDirect kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid van de aanbevolen diagnose, behandeling of medicatie of het juiste gebruik van de geleverde producten. Onder begeleiding van een persoonlijke arts en een recept bent u als klant volledig verantwoordelijk voor het gebruik van elk product dat bij ons is verkregen.

Bezorgdiensten

Merchandise wordt geleverd namens en voor risico van de koper. SleepingTabletsDirect is niet aansprakelijk voor gehoorzaamheid aan de invoerwetgeving en -protocollen van het land van bestemming. Deze laatste verantwoordelijkheid ligt bij jou, de opdrachtgever. U stemt er ook officieel mee in om SleepingTabletsDirect vrij te houden van enige wettige actie die tegen u zou kunnen worden ingesteld in geval van niet-naleving van wet- en invoerwetten van het land van terminus. Deze zendingen, die allemaal worden bezorgd door een aangetekende post, moeten ofwel door u worden ondertekend of door iemand die volledig bevoegd is om voor u te tekenen en ouder is dan 18 jaar. SleepingTabletsDirect is niet aansprakelijk voor verliezen, fouten bij leveringen of productschade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de expediteur. Bij levering van producten door een apotheek schrijft de Europese wet voor dat deze producten niet aan de apotheek mogen worden geretourneerd. Annuleringen of wijzigingen van of aan bestellingen die eenmaal zijn verzonden, worden daarom niet geaccepteerd.

SleepingTabletsDirect biedt een koeriersdienst die 24 uur per dag beschikbaar is, onder voorbehoud van beschikbaarheid *.

* Houd er rekening mee dat leveringen op de volgende dag zijn vanaf het moment dat de voorraad door ons magazijn wordt ontvangen, aangezien verschillende artikelen worden aangevraagd en door leveranciers binnen 24 uur naar ons worden gebracht.

Apotheek- en productservices

In de EU ligt de verantwoordelijkheid voor de goederen volledig en exclusief bij de producent. De verstrekkende partnerapotheek is verantwoordelijk voor het garanderen dat het juiste product, in de juiste hoeveelheid en met de juiste potentie, bij de juiste patiënt terechtkomt. De verstrekkende partnerapotheek verstrekt gewoonlijk originele medicijnen met merknaam; indien het octrooi is beëindigd, zijn de overeenkomstige generieke merken ook toegankelijk; de apotheek die levert, verkoopt alleen medische producten die worden geproduceerd onder erkende kwaliteitsnamen die volledig geregistreerd en gecertificeerd zijn in de EU. Alle bestelde producten worden gedistribueerd door de volledig gekwalificeerde partnerapotheek van SleepingTabletsDirect in Europa.

Algemene voorwaarden

Gebruik van informatie

Op deze website wordt diverse nuttige informatie gegeven, maar deze mag niet worden gebruikt ter vervanging van advies van uw eigen arts. Informatie die via deze website kan worden verkregen, wordt niet gebruikt om een ​​medische aandoening of ziekte te identificeren. Raadpleeg altijd direct uw arts voor elk gezondheidsprobleem, medische aandoening of ziekte en voordat u een nieuwe behandeling gebruikt of de dosering van uw huidige medicijnen wijzigt. Lees te allen tijde de informatie van de producent op de verpakking van het product en vooral in de bijsluiter die bij uw geneesmiddel wordt geleverd, zorgvuldig door.

Wanneer u een bestelling plaatst op deze website, bevestigt u als gebruiker het volgende:
U heeft geen allergische reacties, gevoeligheden of tolerantie voor de bestelde producten
U heeft geen medische aandoeningen geïdentificeerd die leiden tot ongewenste reacties op producten die zijn besteld
U gebruikt geen gelijktijdige geneesmiddelen waarmee de bestelde producten kunnen interageren
U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor nadelige resultaten die optreden als gevolg van het gebruik van de bestelde producten
U houdt zich aan alle lokale wetten, douaneregels, landwetten of wetten voor drugshandhaving
Noch deze website, noch het personeel van SleepingTabletsDirect aanvaardt enige wettelijke verantwoordelijkheid voor ongepaste of bedrieglijke informatie en alles wat vervolgens het gebruik van de bestelde producten oplevert.
De website weigert elke aansprakelijkheid voor medische handelingen of conclusies die verband houden met het gebruik van medicijnen die bij SleepingTabletsDirect zijn gekocht

Gebruik van website

Tenzij anders aangegeven, wordt het gebruik van deze website beheerst door deze Algemene Voorwaarden en door het SleepingTabletsDirect Privacybeleid . Door gebruik te maken van deze website is het u verboden om informatie, handelswaar of voorzieningen die op deze website worden gevonden of waargenomen, aan te passen, uit te geven, over te dragen, te kopiëren, af te drukken, te autoriseren, opnieuw toe te wijzen of op de markt te brengen. U mag echter wel papieren exemplaren van materiaal op deze website downloaden, tonen of afdrukken voor uw eigen privé, niet-commercieel gebruik, zolang u de inhoud niet aanpast of enig octrooi, handelsmerk of andere geregistreerde kennisgeving verwijdert. Elk verder gebruik van de informatie op deze website is uitgesloten zonder onze schriftelijke toestemming. SleepingTabletsDirect behoudt zich het recht voor om onnauwkeurigheden of typografische fouten in de informatie op deze website te corrigeren, en is niet verantwoordelijk voor deze fouten. Informatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd of bijgewerkt en de tarieven en beschikbaarheid van goederen en diensten kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

"SleepingTabletsDirect" is een geregistreerd handelsmerk. Alle kopieën, visuals, visuele interfaces, gebruikersinterfaces, afbeeldingen, merken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode (inhoud), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de constructie, collectie, organisatie, expressie, 'look en het gevoel en de planning van dergelijke inhoud op deze website is eigendom van, wordt behandeld of gecertificeerd door of aan SleepingTabletsDirect en wordt beschermd door copyright-, patent- en handelsmerkregelingen, door tal van andere intellectuele eigendomsrechten en door wetten op vooringenomen rivaliteit.

Behalve zoals specifiek vermeld in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van deze website en geen inhoud worden nagebootst, gerepliceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gemaild, openbaar tentoongesteld, geprogrammeerd, geïnterpreteerd, overgebracht of verspreid op welke manier dan ook (samen met 'mirroring') naar een andere computer, website, server of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor een verhandelbare onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SleepingTabletsDirect.

Links en software

Links naar of van websites buiten deze website zijn uitsluitend bedoeld voor doelmatigheid. SleepingTabletsDirect onderzoekt, bekrachtigt, ondersteunt of controleert niet en is niet verantwoordelijk voor sites die van of naar deze website zijn gelinkt, de daarin genoemde derden, de inhoud van die sites of hun handelswaar of diensten.

Het linken naar een andere site is op eigen risico en SleepingTabletsDirect is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in verband met linken. SleepingTabletsDirect verwerpt alle garanties, uitdrukkelijk en afgeleid met betrekking tot de nauwkeurigheid, de bekwaamheid en de legitimiteit van bronnen of informatie die op die sites worden gevonden. Links naar downloadbare softwaresites zijn uitsluitend voor de doelmatigheid en SleepingTabletsDirect is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele complicaties of sancties in verband met het downloaden van de software.

Vrijwaring

U stemt er hierbij mee in om SleepingTabletsDirect en onze belangen, medewerkers, officieren, managers, vertegenwoordigers, co-branders, partners en personeel te beschermen en vast te houden zonder schade te berokkenen aan enige claim of verzoek, samen met billijke advocaatkosten, gemaakt door derde partij als gevolg van of gebeurt door uw gebruik van de inhoud op deze website, of enige inhoud die u vrijgeeft, plaatst of overbrengt via deze website, uw gebruik van deze website, uw link naar deze website, uw verontreiniging van deze Algemene Voorwaarden of uw inbreuk op rechten van een ander.

Toegankelijkheid van de website

Deze website is doorgaans toegankelijk voor gebruikers van vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week en driehonderdvijfenzestig (365) dagen per jaar. SleepingTabletsDirect behoudt zich echter het recht voor om de website op elk moment, om welke reden dan ook en voor elke tijdsduur ontoegankelijk te maken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming dat SleepingTabletsDirect niet verantwoordelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke verstoring, uitstel of stopzetting en / of de diensten of producten die erin worden gevonden. Na akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft SleepingTabletsDirect u toestemming om de inhoud op de website uitsluitend voor eigen gebruik te zien. Het materiaal op de website is uitsluitend bedoeld voor personen die vragen stellen over de producten of diensten van SleepingTabletsDirect.

Informatie verstrekt aan SleepingTabletsDirect

Het verzamelen en / of gebruiken van informatie die u aanbiedt tijdens het gebruik van of het bezoeken van deze website wordt bepaald door het privacybeleid van SleepingTabletsDirect en deze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website geeft u SleepingTabletsDirect de daarin opgenomen rechten. Bij het gebruik van deze website mag u op deze website geen materiaal uploaden, uitgeven of anderszins afdrukken dat als onfatsoenlijk, beledigend, lasterlijk, bedreigend, beledigend, onwettig, een aanval op privacyrechten of anderszins aanstootgevend kan worden beschouwd of kan leiden om een ​​wet te overtreden.

SleepingTabletsDirect legt de grootste nadruk op het afschrikken van bedrieglijke acties en moet in deze resolutie geautoriseerde externe dienstverleners van derden uw relevante privé-informatie controleren. U geeft hiermee officieel toe aan deze controles en geeft ons toestemming om de juistheid van de door u verstrekte informatie goed te keuren tegen een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs.

Met uitzondering van alle individueel identificeerbare persoonlijke informatie die van u is verzameld en behalve als u het gebruik van alle informatie hebt beperkt in overeenstemming met het proces dat is vermeld in ons privacybeleid, zullen alle opmerkingen, opmerkingen, voorstellen, gedachten of andere informatie die wordt meegedeeld, worden omgezet in het exclusieve bezit van SleepingTabletsDirect en u verleent aan SleepingTabletsDirect royaltyvrije, continue, bindende, wereldwijde, niet-exclusieve toestemming om deze te gebruiken of te dupliceren. Het is SleepingTabletsDirect toegestaan ​​dergelijke gegevens om welke reden dan ook te repliceren, openbaar te maken, toe te wijzen of te onderzoeken en is op geen enkele manier verplicht om u dergelijke informatie te vergoeden.

Afwijzing van garanties

SleepingTabletsDirect, hun gezondheidsadviseurs, handelaars, adviseurs, managers en werknemers ontkennen en verwerpen alle garanties met betrekking tot alle inhoud, of het nu direct, indirect of wetgevend is, voor het totale toepassingsgebied dat niet is uitgesloten door de toepasselijke wetgeving. Deze disclaimer omvat, maar is niet beperkt tot, alle contracten of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke oplossing en niet-inbreuk. SleepingTabletsDirect verklaart niet dat de inhoud nauwkeurig, volledig of eigentijds is. SleepingTabletsDirect garandeert ook niet dat deze website foutloos zal functioneren, dat gebreken zullen worden gewijzigd of dat deze website of de websiteserver die deze toegankelijk maakt, onbeperkt vrij zijn van virussen of andere schadelijke aspecten, kosten en toegankelijkheid van inhoud, evenals andere inhoud die is bijgesloten op de website of daar beschikbaar, kan zonder waarschuwing worden gewijzigd.

SleepingTabletsDirect levert inhoud op deze website als service aan u, de klant. Deze website kan en bevat geen informatie over alle gezondheidsproblemen. Het dekt mogelijk niet alle informatie die geldig is voor uw persoonlijke situaties. De inhoud wordt niet voorgesteld voor een oordeel of diagnose en mag niet worden gebruikt als vervanger voor een gesprek met uw arts. De inhoud van deze website, de websiteserver die deze toegankelijk maakt en de voorzieningen en merchandises van SleepingTabletsDirect op deze website worden aangeboden op een 'as is'- en' as available'-basis en zonder enige garantie, direct, indirect of wetgevend. SleepingTabletsDirect ontkent specifiek de verantwoordelijkheid voor mechanische problemen (samen met hardware- of softwarefouten) onvoltooide, door elkaar gegooide of gehinderde computeruitzendingen en / of technische onnauwkeurigheden, evenals niet-goedgekeurde toelating van gebruikersuitzendingen door derden. Bovendien geeft SleepingTabletsDirect niet aan of garandeert niet dat er geen virussen of andere vervuilende of schadelijke eigenschappen zullen worden verspreid, of dat er geen schade zal ontstaan ​​aan uw computersysteem. U heeft eenzame verantwoordelijkheid voor acceptabele verdediging en back-up van gegevens en / of uitrusting en u moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om computervirussen of andere schadelijke eigenschappen te onderzoeken die mogelijk optreden door uw gebruik van deze website. U erkent dat een dergelijk gebruik op eigen risico is en dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met alle noodzakelijke controle of onderhoud van apparatuur die u gebruikt om naar deze website te linken.

Deze website bestaat uit inhoud die door derden en mogelijk u, de opdrachtgever, is aangeleverd. SleepingTabletsDirect is een pure leverancier van dergelijke inhoud. De redactionele kracht van SleepingTabletsDirect over dergelijke inhoud is vergelijkbaar met die van een leverancier, openbare bibliotheek of nieuwsstand. De externe contractanten van SleepingTabletsDirect kunnen verschillende meningen geven of bepaalde informatie en voorstellen doen. SleepingTabletsDirect geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van informatie of voorstellen van derden. SleepingTabletsDirect belooft of garandeert niet de bekwaamheid van een derde partij, met inbegrip van de gehoorzaamheid van een dergelijke derde partij aan enige wet, regel, richtlijn of beleid.

U geeft toe en gaat ermee akkoord dat SleepingTabletsDirect de inhoud van een site die is geopend via links of op andere manieren vanaf deze site niet goedkeurt en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze inhoud, hoewel het illegaal, lastig, lasterlijk, beledigend door vertrouwelijkheid, beledigend kan zijn, intimiderend, schadelijk, onfatsoenlijk of anderszins beledigend, of dat het inbreuk maakt op of inbreuk kan maken op de intellectuele eigendommen of diverse andere rechten van iemand anders.

SleepingTabletsDirect garandeert niet dat de informatie, faciliteiten en merchandises op deze website aan uw wensen zullen voldoen of dat ze zonder fouten of gebreken zijn. Voordat u een product gebruikt, dient u alle voor u belangrijke informatie op de verpakking van het product goed te keuren.

Met betrekking tot informatie die aan SleepingTabletsDirect wordt gegeven, neemt u de kosten in rekening voor de juistheid, geschiktheid en legitimiteit ervan. SleepingTabletsDirect geeft geen garantie of verklaring dat deze inhoud geschikt of geschikt is voor gebruik in andere plaatsen.

Als onderdeel van uw toelating tot de site en het gebruik van de inhoud ervan, stemt u ermee in dat SleepingTabletsDirect op geen enkele manier verantwoording verschuldigd is aan u voor keuzes die door u zijn gemaakt of voor uw activiteiten of niet-acties afhankelijk van de inhoud. U stemt er ook mee in dat de collectieve verplichting van SleepingTabletsDirect die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik en toelating ongeacht de manier van handelen of recht (bijv. Garantie, onrechtmatige daad, contract, laksheid, strikte verplichting, professioneel wangedrag, fraude of andere claims die zijn gemaakt) op andere basis) is beperkt tot de aankoopkosten van elk product dat u bij SleepingTabletsDirect in de juiste deal hebt gekocht. SleepingTabletsDirect is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe, onbedoelde, enkelvoudige, secundaire, resulterende of disciplinaire schade, zelfs niet als SleepingTabletsDirect op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke aanhoudende schade. Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die betrekking heeft op alle schade en verliezen van welke aard dan ook. Als u niet tevreden bent met deze website of de inhoud ervan (samen met de gebruiksvoorwaarden), is uw enige en beperkte oplossing het gebruik van deze website te staken. Omdat sommige autoriteiten het verbieden of beperken van aansprakelijkheid voor secundaire of daaruit voortvloeiende schade niet toestaan, zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Overeenkomst om alle geldige wetten na te leven

Wanneer u deze site gebruikt, gaat u ermee akkoord alle lokale, regionale, nationale, burgerlijke of mondiale wetten, besluiten en richtlijnen te volgen die op enigerlei wijze in overeenstemming zijn met het gebruik van deze site en van alle gerelateerde faciliteiten of handelswaar die daarop zijn beperkt.

Relatie tussen SleepingTabletsDirect en gebruikers

SleepingTabletsDirect en gebruikers van deze website zijn zelfbesturende servicers en er wordt geen organisatie, partnerschap, dienstverband of andere relatie gecreëerd of is bedoeld om te worden gecreëerd door het gebruik van de website.

Gevolgen voor overtredingen

SleepingTabletsDirect behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te sluiten als u inbreuk maakt op deze Algemene voorwaarden. Als uw activiteit anderen schade berokkent, stemt u ermee in om SleepingTabletsDirect te verzekeren en onschuldig te houden van en naast alle verbeurdverklaring, schade of kosten. Als er tussen ons een meningsverschil ontstaat over dit contract of uw gebruik van deze site, zal dit in goed vertrouwen worden besproken tussen de partijen.

Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden en andere gelijkgestelde of hier vermelde standen vormen het hele contract tussen SleepingTabletsDirect en u met betrekking tot uw gebruik van deze site en het onderwerpmateriaal hiervan, en overtreffen alle eerdere afspraken of regelingen (digitaal of mondeling) of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en mag niet worden gewijzigd of gewijzigd, behalve indien schriftelijk gedaan, of door SleepingTabletsDirect om dergelijke wijzigingen of veranderingen te creëren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze Algemene Voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd of als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt dit deel verwijderd of beperkt voor zover nodig. De rest van de Algemene Voorwaarden, samen met eventuele gewijzigde onderdelen, blijven bestaan ​​en zijn van absolute kracht en invloed. Deze algemene voorwaarden vormen het volledige contract dat uw gebruik van deze site leidt.

Koppen

Alle titels in deze algemene voorwaarden en in het privacybeleid van SleepingTabletsDirect zijn alleen bedoeld voor referentieel gebruik.

Overmacht

SleepingTabletsDirect is niet aansprakelijk voor enige schorsing of onvermogen om te presteren veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn oordeelkundige controle, samen met, zonder beperking, uitstel dat optreedt als gevolg van naleveringen van aangevraagde producten, postonderbrekingen, douaneonderbrekingen of misplaatste zendingen. SleepingTabletsDirect is niet verplicht om de Klant te informeren over dergelijke opschortingen. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het treffen van aanvullende voorbereidingen voor het kopen van alternatieve merchandises en eventuele kosten in verband met deze acquisities.