Slaaptabletten
Trust Pilot Review

Copyright notice

1. Tegoed

1.1 Deze copyrightmelding is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal .

2. Copyrightvermelding

2.1 Copyright (c) 2020

2.2 Onder voorbehoud van de expliciete bepaling van deze kennisgeving:

(a) alle vormen van copyright, inclusief intellectuele eigendomsrechten op deze website, inclusief inhoud die op deze website wordt getoond, worden beheerd door en zijn eigendom van het bedrijf en zijn licentiegevers; en

(b) alle auteursrechten, evenals aanvullende vormen van intellectuele eigendomsrechten van onze online winkel en het getoonde materiaal blijven voorbehouden. Alle inhoud op onze website is alleen voor informatieve doeleinden, wordt beschermd door www.copyscape.com en was plagiaatvrij bij de tijd van uploaden.

3. Copyrightlicentie

3.1 Je mag:

(a) bekijk pagina's uit onze online winkel door het gebruik van een online apparaat;

(b) sla elke pagina van onze online winkel op voor het gebruik van het opslaan van gegevens in het cachegeheugen op elk online apparaat;

(c) onze website gebruiken om afbeeldingen uit onze online winkel af te drukken;

(d) elke vorm van media zoals audio of videobestanden van elk formaat vanaf onze website streamen, tenzij anders vermeld in andere bepalingen in deze kennisgeving.

3.2 U mag materiaal niet rechtstreeks naar uw computer of een ander opslagapparaat downloaden of opslaan, tenzij anders vermeld in de andere bepalingen van deze kennisgeving.

3.3 U bent van harte welkom om deze website voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, maar u mag onze online winkel niet gebruiken om kwaadaardige redenen, waaronder financieel gewin.

3.4 U mag materiaal op deze website niet wijzigen of bewerken, tenzij anders vermeld in de bepalingen van deze kennisgeving.

3.5 Behalve in de omstandigheden waarin u controle heeft over de toepasselijke rechten op de getoonde inhoud, mag u niet:

(a) materiaal van onze website in het openbaar weergeven, ongeacht hoe het wordt weergegeven;

(b) materiaal publiceren dat oorspronkelijk is gepubliceerd vanaf de website van ons bedrijf;

(c) materiaal verhandelen, leasen of een sublicentie geven dat eigendom is van de website van dit bedrijf;

(d) materiaal dat eigendom is van onze website opnieuw toewijzen, behalve voor zover dit specifiek is toegestaan ​​door deze kennisgeving; of

(e) het materiaal van onze website gebruiken voor exploitatie of voor commerciële doeleinden.

4. Acceptabel gebruik

4.1 Om binnen het acceptabele gebruiksbeleid te blijven, mag u niet:

(a) gebruik maken van de online winkel van dit bedrijf op een manier die elke vorm van schade kan veroorzaken in termen van toegankelijkheid, prestatie en betrouwbaarheid;

(b) elke vorm van systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling met betrekking tot of in verband met onze website exploiteert of gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming;

(c) materiaal opslaan, hosten, overdragen of gebruiken dat enige vorm van kwaadaardige software bevat (of daarmee is verbonden), waaronder virussen, keystroke loggers, worm, Trojaans paard, rootkit, elke andere vorm van spyware; of

(d) gebruik deze website op een manier die onwettig of onwettig is op welke manier dan ook, met inbegrip van schadelijke bedoelingen of in verband met illegale handelingen of schadelijke activiteiten.

5. Misbruik melden

5.1 Mocht u op de hoogte worden gebracht van enige vorm van beledigende activiteit op onze website die als onwettig kan worden beschouwd, of materiaal van welke aard dan ook dat deze kennisgeving kan schenden, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

5.2 Om het ons te laten weten, kunt u contact met ons opnemen via onze e-mail of door het formulier voor het melden van misbruik op deze website te gebruiken.

6. Handhaving van het auteursrecht

6.1 Ons bedrijf zal ons auteursrecht zo goed mogelijk beschermen en neemt alle schendingen van het auteursrecht serieus.

6.2 Als ons bedrijf enig auteursrechtelijk beschermd materiaal van dit bedrijf ontdekt dat de officiële licentie schendt en wordt gebruikt door iemand zonder onze officiële schriftelijke toestemming, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen door financiële compensatie te zoeken en / of gebruik te maken van een sanctie om het gebruik van die auteursrechtelijk beschermde materialen door u te voorkomen. Mogelijk wordt u ook opgedragen juridische kosten te betalen.

7. Machtigingen

7.1 Als u toestemming wilt krijgen om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website te gebruiken, kunt u dit doen door per e-mail te schrijven met behulp van de contactgegevens op deze website.