Tabletki nasenne
Trust Pilot Review

Zasady i Warunki

Dziękujemy za odwiedzenie SleepingTabletsDirect!

Poniższe zasady i warunki należy uważnie przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny internetowej i jakichkolwiek powiązanych z nią usług.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej strony internetowej, oznacza to, że zgadzasz się na nasze Warunki. Jeśli się nie zgadzasz, zignoruj ​​zawarte tutaj informacje i opuść tę stronę.

SleepingTabletsDirect zrzeka się prawa do zmiany warunków, w całości lub w części, w dowolnym momencie bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Dlatego zalecamy, aby przed skorzystaniem z naszych usług zawsze przejrzeć tę stronę, aby zagwarantować zrozumienie warunków korzystania z naszej strony internetowej i dokonywania zakupów za jej pośrednictwem.

Wstępne deklaracje

Usługa regulowana

Wybitni lekarze z UE zapewniają kontrolowaną usługę i działalność. SleepingTabletsDirect jest medium dla tej usługi, które ma na celu połączenie pacjenta z lekarzem i apteką. Konsultacjami lekarskimi zajmują się lekarze zarejestrowani w UE, a zatem wszystkie konsultacje są przygotowywane zgodnie ze specyfikacjami i kryteriami lekarza. Jeśli potrzeba więcej informacji, ci pracownicy służby zdrowia będą wykonywać telefony.

Usługi medyczne

Twoje zamówienie jest przekazywane zarejestrowanym lekarzom przez SleepingTabletsDirect w celu sprawdzenia, co jest potwierdzone przez kwestionariusz medyczny, który został przez Ciebie wypełniony zgodnie z prawdą. SleepingTabletsDirect nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za dokładność diagnozy, zalecanego leczenia lub leków ani za prawidłowe wykorzystanie dostarczonych towarów. Pod nadzorem osobistego lekarza wraz z receptą, jako klient jesteś w pełni odpowiedzialny za użycie każdego otrzymanego od nas produktu.

Usługi dostawcze

Towar jest dostarczany w imieniu i na ryzyko kupującego. SleepingTabletsDirect nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów i protokołów importowych kraju końcowego. Ta ostatnia odpowiedzialność spoczywa na Tobie, kliencie. Oficjalnie zgadzasz się również, aby SleepingTabletsDirect było wolne od wszelkich legalnych działań, które mogą zostać wniesione przeciwko tobie w przypadku nieprzestrzegania przepisów i praw importowych kraju wypowiedzenia. Te przesyłki, które są przesyłane pocztą poleconą, muszą być podpisane przez Ciebie lub osobę w pełni upoważnioną do podpisywania w Twoim imieniu i powyżej 18 roku życia. SleepingTabletsDirect nie ponosi odpowiedzialności za straty, błędy w dostawach lub uszkodzenia produktu spowodowane nieodpowiednim traktowaniem spedytora. Po dostarczeniu produktów przez aptekę prawo europejskie stanowi, że produkty te nie mogą być zwracane do apteki. W związku z tym wszelkie anulowania lub zmiany zamówień lub w zamówieniach po ich wysłaniu nie będą akceptowane.

SleepingTabletsDirect oferuje całodobowe usługi kurierskie w zależności od dostępności *.

* Należy pamiętać, że dostawy następnego dnia rozpoczynają się od momentu przyjęcia towaru do naszego magazynu, ponieważ dostawcy proszą o zamówienie i dostarczają je do nas w ciągu 24 godzin.

Usługi farmaceutyczne i produkty

W UE odpowiedzialność za towar spoczywa całkowicie i wyłącznie na producencie. Zapewniająca apteka partnerska bierze na siebie odpowiedzialność za zagwarantowanie, że właściwy produkt, w dokładnej ilości i o prawidłowej mocy, zostanie dostarczony właściwemu pacjentowi. Apteka będąca partnerem prowadzącym zwykle wydaje oryginalne leki opatrzone marką; w przypadku wygaśnięcia patentu dostępne są również podobne marki generyczne; apteka prowadząca sprzedaż wyłącznie produktów medycznych, które są produkowane pod uznanymi markami jakości, które są w pełni zarejestrowane i certyfikowane w UE. Wszystkie zamówione produkty są dystrybuowane przez w pełni wykwalifikowaną aptekę partnerską SleepingTabletsDirect zlokalizowaną w Europie.

Ogólne warunki i postanowienia

Wykorzystanie informacji

W tej witrynie internetowej dostępne są różne przydatne informacje, ale nie należy ich wykorzystywać zamiast porady własnego lekarza. Informacje, które można uzyskać z tej strony internetowej, nie powinny być wykorzystywane do identyfikacji jakichkolwiek zaburzeń medycznych lub chorób. Zawsze zwracaj się bezpośrednio do lekarza w sprawie wszelkich problemów zdrowotnych, schorzeń lub chorób, a także przed zastosowaniem nowego leczenia lub zmianą dawkowania obecnych leków. Zawsze uważnie czytaj informacje podane przez producenta na opakowaniu produktu, a przede wszystkim w ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączonej do leku.

Składając zamówienie w tej witrynie, jako użytkownik oświadczasz, co następuje:
Nie masz żadnych znanych reakcji alergicznych, wrażliwości lub braku tolerancji na jakiekolwiek zamówione produkty
Nie masz zidentyfikowanych zaburzeń zdrowotnych prowadzących do niepożądanych reakcji na jakiekolwiek zamówione produkty
Nie przyjmujesz jednocześnie żadnych leków, z którymi zamówione produkty mogą wchodzić w interakcje
Bierzesz pełną odpowiedzialność za niekorzystne skutki, które mają miejsce w wyniku używania zamówionych produktów
Przestrzegasz wszelkich lokalnych praw, przepisów celnych, przepisów krajowych lub przepisów dotyczących kontroli narkotyków
Ani ta strona internetowa, ani żaden z pracowników SleepingTabletsDirect nie przyjmuje żadnej prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe lub wprowadzające w błąd informacje oraz za jakiekolwiek dalsze użytkowanie zamówionych produktów.
Witryna odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek działania medyczne lub wnioski związane ze stosowaniem leków zakupionych w SleepingTabletsDirect

Korzystanie z witryny internetowej

O ile nie określono inaczej, korzystanie z tej witryny podlega niniejszym Warunkom i postanowieniom oraz Polityce prywatności SleepingTabletsDirect. Korzystając z tej witryny, zabrania się dostosowywania, wydawania, przekazywania, kopiowania, drukowania, autoryzowania, ponownego przypisywania lub marketingu jakichkolwiek informacji, towarów lub udogodnień znalezionych lub obserwowanych na tej stronie. Możesz jednak pobierać, pokazywać lub drukować wydruki dowolnych materiałów załączonych na tej stronie do własnego, prywatnego, niekomercyjnego użytku, o ile nie dostosujesz treści ani nie usuniesz żadnego patentu, znaku towarowego lub innego zarejestrowanego powiadomienia. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie informacji znajdujących się na tej stronie jest zabronione bez naszej pisemnej zgody. SleepingTabletsDirect zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich niedokładności lub błędów typograficznych w informacjach wyświetlanych na tej stronie i nie ponosi odpowiedzialności za te błędy. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia, a opłaty, a dostępność towarów i usług może ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

„SleepingTabletsDirect” to zarejestrowany znak towarowy. Wszystkie kopie, elementy wizualne, interfejsy wizualne, interfejsy użytkownika, obrazy, marki, logo, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy (zawartość), które obejmują między innymi projekt, konstrukcję, kolekcję, organizację, ekspresję, wygląd i feel 'i planowanie takich treści na tej stronie jest w posiadaniu, przetwarzane lub certyfikowane przez SleepingTabletsDirect i jest chronione prawem autorskim, przepisami dotyczącymi patentów i znaków towarowych, wieloma innymi prawami własności intelektualnej, a także przepisami dotyczącymi stronniczej rywalizacji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadna część tej strony internetowej ani żadna treść nie może być naśladowana, replikowana, ponownie publikowana, przesyłana, wysyłana pocztą, publicznie prezentowana, programowana, interpretowana, przekazywana ani w jakikolwiek sposób rozpraszana (łącznie z „dublowaniem”) na jakikolwiek inny komputer, stronę internetową, serwer lub inny nośnik do publikacji lub rozpowszechniania lub do jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zbywalnego bez uprzedniej pisemnej zgody SleepingTabletsDirect.

Linki i oprogramowanie

Linki do lub z witryn zewnętrznych w stosunku do tej witryny są przeznaczone wyłącznie dla celów praktycznych. SleepingTabletsDirect nie bada, nie sankcjonuje, nie wspiera ani nie kontroluje żadnych witryn połączonych z tą witryną, stron trzecich wymienionych w tej witrynie, stron trzecich, treści tych witryn, ich towarów lub usług i nie jest za nie odpowiedzialna.

Łączenie się z jakąkolwiek inną witryną odbywa się na własne ryzyko, a SleepingTabletsDirect nie będzie odpowiadać za żadne szkody spowodowane w związku z linkami. SleepingTabletsDirect odrzuca wszelkie gwarancje, wyrażone i wywnioskowane co do dokładności, trafności i legalności wszelkich zasobów lub informacji znajdujących się na tych stronach. Linki do witryn z oprogramowaniem do pobrania służą wyłącznie celom, a SleepingTabletsDirect nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komplikacje lub kary związane z pobieraniem oprogramowania.

Odszkodowanie

Niniejszym zgadzasz się chronić i przechowywać SleepingTabletsDirect oraz nasze zasoby, współpracowników, kierowników, menedżerów, przedstawicieli, współpracowników, partnerów i personel bez szkody dla jakichkolwiek roszczeń lub żądań, wraz z godziwymi kosztami prawnika, wniesionymi przez strona trzecia z powodu lub wynikająca z korzystania przez Ciebie z treści na tej stronie lub jakichkolwiek treści, które publikujesz, publikujesz lub przekazujesz za pośrednictwem tej witryny, korzystania z tej witryny, linków do tej witryny, skalania niniejszych warunków lub naruszenie przez Ciebie praw innych osób.

Dostępność witryny internetowej

Ta witryna internetowa jest zwykle dostępna dla użytkowników przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu i trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni w roku. Jednak SleepingTabletsDirect zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do witryny w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i przez dowolny okres czasu. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę, że SleepingTabletsDirect nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z takimi zakłóceniami, odroczeniem lub zaprzestaniem działalności i / lub usługami lub produktami w nich znajdującymi się. Po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki, SleepingTabletsDirect upoważnia Cię do przeglądania treści na stronie internetowej wyłącznie do własnego użytku. Materiały na stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób pytających o produkty lub usługi SleepingTabletsDirect.

Informacje dostarczone do SleepingTabletsDirect

Nasze gromadzenie i / lub wykorzystywanie wszelkich informacji, które oferujesz podczas korzystania z tej witryny lub wchodzenia na nią, podlega Polityce prywatności SleepingTabletsDirect oraz niniejszemu Regulaminowi. Korzystając z tej witryny, udzielasz SleepingTabletsDirect praw w niej zawartych. Korzystając z tej witryny, nie możesz przesyłać, publikować ani drukować na niej żadnych materiałów, które mogą być postrzegane jako nieprzyzwoite, obraźliwe, oszczercze, groźne, obraźliwe, niezgodne z prawem, stanowiące naruszenie praw do prywatności lub w inny sposób obraźliwe lub mogą do lub promowania łamania jakichkolwiek przepisów.

SleepingTabletsDirect kładzie największy nacisk na odstraszanie od oszukańczych działań i zgodnie z tym postanowieniem upoważnieni eksperci zewnętrzni dostawcy usług sprawdzają Twoje istotne informacje prywatne. Niniejszym oficjalnie zgadzasz się na te kontrole i zezwalasz nam na zatwierdzenie poprawności podanych przez Ciebie informacji w odniesieniu do dokumentu tożsamości.

Z wyłączeniem wszystkich zebranych od Ciebie danych osobowych umożliwiających indywidualną identyfikację oraz z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczyłeś wykorzystanie wszystkich informacji dostarczonych zgodnie z procesem określonym w naszej Polityce prywatności, wszystkie spostrzeżenia, komentarze, propozycje, przemyślenia lub inne przekazane informacje zmienią się w wyłączne posiadanie SleepingTabletsDirect i udzielasz SleepingTabletsDirect nieodpłatnego, ciągłego, wiążącego, globalnego, niewyłącznego upoważnienia do używania lub kopiowania tego samego. SleepingTabletsDirect ma prawo replikować, ujawniać, przydzielać lub badać takie dane z dowolnych powodów i nie jest w żaden sposób zobowiązana do zwrotu kosztów za takie informacje.

Wyłączenie gwarancji

W całym zakresie nie wyłączonym przez odpowiednie prawo, SleepingTabletsDirect, ich konsultanci ds. zdrowia, kupcy, doradcy, kierownicy i pracownicy odrzucają i odrzucają wszelkie gwarancje dotyczące wszystkich treści, czy to bezpośrednich, pośrednich czy prawnych. To zrzeczenie się obejmuje, ale nie ogranicza się do wszelkich umów lub przydatności handlowej, przydatności do określonego rozwiązania i nienaruszania praw. SleepingTabletsDirect nie poświadcza, że ​​treść jest precyzyjna, wyczerpująca lub współczesna. SleepingTabletsDirect nie gwarantuje również, że ta strona internetowa będzie działać bez pomyłki, że wady zostaną poprawione lub że ta witryna lub serwer strony internetowej, która ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych aspektów, kosztów i dostępności treści, a także innych załączonych treści na stronie internetowej lub dostępne w niej mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

SleepingTabletsDirect dostarcza zawartość tej witryny jako usługę klientowi. Ta strona internetowa nie może i nie zawiera informacji o wszystkich chorobach. Może nie obejmować wszystkich informacji, które są ważne w Twojej sytuacji osobistej. Treść nie jest proponowana do werdyktu lub diagnozy i nie powinna być używana jako zastępstwo podczas konferencji z lekarzem. Zawartość tej strony internetowej, serwer strony internetowej, który ją udostępnia oraz udogodnienia i towary oferowane przez SleepingTabletsDirect na tej stronie są dostarczane na zasadzie `` tak jak jest '' i `` tak, jak są dostępne '' i bez jakiejkolwiek gwarancji, bezpośredniej, pośredniej lub ustawodawczy. SleepingTabletsDirect w szczególności zrzeka się odpowiedzialności za problemy mechaniczne (łącznie z awariami sprzętu lub oprogramowania) niedokończone, pomieszane lub utrudnione transmisje komputerowe i / lub niedokładności techniczne, a także niedopuszczalne dopuszczenie transmisji użytkownika przez osoby trzecie. Ponadto SleepingTabletsDirect nie oznacza ani nie gwarantuje, że żadne wirusy lub inne właściwości zanieczyszczające lub niszczące nie zostaną rozprzestrzenione ani że nie nastąpi żadna szkoda w systemie komputerowym. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za akceptowalną obronę i tworzenie kopii zapasowych danych i / lub sprzętu i musisz podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa w celu wykrycia wirusów komputerowych lub innych szkodliwych właściwości, które mogą wystąpić podczas korzystania z tej witryny. Zdajesz sobie sprawę, że takie użycie jest na własne ryzyko, ponosząc odpowiedzialność za wszystkie opłaty związane z wszelkimi niezbędnymi kontrolami lub konserwacjami dowolnego sprzętu, z którego korzystasz w celu połączenia z tą witryną.

Ta strona internetowa zawiera treści dostarczone przez strony trzecie i być może Ciebie, klienta. SleepingTabletsDirect jest czystym dostawcą takich treści. Władza redakcyjna SleepingTabletsDirect nad takimi treściami jest podobna do uprawnień dostawcy, biblioteki publicznej lub kiosku z wiadomościami. Zewnętrzni wykonawcy SleepingTabletsDirect mogą przedstawiać różne opinie lub przekazywać określone informacje i propozycje. SleepingTabletsDirect nie udziela żadnych zapewnień co do kompletności, poprawności, stosowności lub niezawodności informacji lub propozycji oferowanych przez strony trzecie. SleepingTabletsDirect nie obiecuje ani nie gwarantuje zdolności żadnej ze stron trzecich, co obejmuje przestrzeganie przez jakąkolwiek taką stronę trzecią jakiegokolwiek obowiązującego prawa, zasady, dyrektywy lub polityki.

Zgadzasz się i zgadzasz się, że SleepingTabletsDirect nie zatwierdza treści żadnej witryny otwieranej za pośrednictwem linków lub w jakikolwiek inny sposób z tej witryny, a także nie ponosi odpowiedzialności za te treści, chociaż może to być nielegalne, kłopotliwe, zniesławiające, naruszające poufność, obraźliwe, zastraszanie, krzywdzące, nieprzyzwoite lub w inny sposób obraźliwe lub że narusza lub może naruszać własność intelektualną lub różne inne prawa kogokolwiek innego.

SleepingTabletsDirect nie gwarantuje, że informacje, udogodnienia i towary znajdujące się na tej stronie internetowej spełnią Twoje pragnienia lub że są wolne od błędów i wad. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu należy zatwierdzić wszelkie ważne informacje na opakowaniu produktu.

Na informacjach przekazanych SleepingTabletsDirect pobierasz opłatę za ich poprawność, przydatność i legalność. SleepingTabletsDirect nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​ta zawartość jest odpowiednia lub odpowiednia do użytku w innych lokalizacjach.

W ramach swojego wstępu na stronę i korzystania z jej treści, zgadzasz się, że SleepingTabletsDirect nie jest w żaden sposób odpowiedzialny przed tobą za wybory dokonane przez ciebie lub za twoje działania lub brak działań w zależności od treści. Zgadzasz się również, że zbiorowe zobowiązanie SleepingTabletsDirect, które wynika lub jest powiązane z Twoim użytkowaniem i dopuszczeniem, niezależnie od metody działania lub prawa (np. Rękojmia, czyn niedozwolony, umowa, rozluźnienie, ścisłe zobowiązanie, wykroczenie zawodowe, oszustwo lub inne roszczenia na innych podstawach) ogranicza się do opłaty za zakup dowolnego produktu zakupionego od SleepingTabletsDirect w ramach odpowiedniej oferty. SleepingTabletsDirect nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, niezamierzone, pojedyncze, wtórne, wynikowe lub dyscyplinarne szkody w żadnym przypadku, nawet jeśli SleepingTabletsDirect został poinformowany o możliwości wystąpienia takich trwałych szkód. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszelkich szkód i strat wszelkiego rodzaju. Jeśli jesteś niezadowolony z tej strony internetowej lub jej zawartości (wraz z warunkami użytkowania), Twoim jedynym i ograniczonym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny. Ponieważ niektóre władze nie zezwalają na zakazanie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub wynikowe, takie ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć.

Umowa o przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych, regionalnych, krajowych, obywatelskich lub globalnych praw, dekretów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób zgodne z korzystaniem z tej witryny i wszelkich powiązanych urządzenia lub towary w nich zamknięte.

Relacja między SleepingTabletsDirect i użytkownikami

SleepingTabletsDirect i użytkownicy tej witryny są samorządnymi usługodawcami i żadna organizacja, partnerstwo, praca ani inne relacje nie są tworzone ani nie mają być tworzone przez korzystanie z witryny.

Konsekwencje naruszeń

SleepingTabletsDirect wstrzymuje prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta w przypadku naruszenia niniejszych Warunków. Jeśli Twoja działalność wyrządza krzywdę innym, wyrażasz zgodę na ubezpieczenie i utrzymywanie SleepingTabletsDirect jako niewinnego w stosunku do wszelkich konfiskat, szkód lub kosztów. Jeśli dojdzie do sporu między nami dotyczącego tej umowy lub korzystania z tej witryny, zostanie to rozwiązane w drodze dyskusji między stronami w dobrej wierze.

Całość umowy

Niniejsze Warunki i inne pozycje przyswojone lub wspomniane tutaj stanowią całość umowy między SleepingTabletsDirect a Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony i materiałów tematycznych w niej zawartych i przewyższają wszelkie wcześniejsze ustalenia lub ustalenia (zarówno cyfrowe, jak i ustne lub na piśmie) dotyczące przedmiotu umowy i nie mogą być modyfikowane ani zmieniane, z wyłączeniem sytuacji na piśmie, lub przez SleepingTabletsDirect, tworząc takie zmiany lub zmiany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana lub uznana za niewykonalną, ta część zostanie usunięta lub ograniczona w najmniejszym niezbędnym stopniu. Pozostałe warunki, wraz z wszelkimi zmienionymi częściami, będą obowiązywać i będą obowiązywać w mocy i wpływać na nie. Niniejsze Warunki stanowią pełną umowę dotyczącą korzystania z tej witryny.

Nagłówki

Wszystkie nagłówki w niniejszych warunkach oraz w Polityce prywatności SleepingTabletsDirect służą wyłącznie do celów referencyjnych.

Siła wyższa

SleepingTabletsDirect nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie lub niemożność działania spowodowaną warunkami pozostającymi poza jego rozsądną kontrolą, łącznie z, bez ograniczeń, opóźnieniami wynikającymi z niezrealizowanych zamówień produktów, przerw pocztowych, przerw celnych lub niewłaściwych przesyłek. SleepingTabletsDirect nie będzie zobowiązane do informowania Klienta w przypadku takich odroczeń. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za dodatkowe przygotowania do zakupu alternatywnych towarów i wszelkie opłaty poniesione w związku z tymi zakupami.