Tabletki nasenne
Trust Pilot Review

Zastrzeżenie medyczne

Kredyt

1.1 Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności medycznej zostało sporządzone zgodnie z Generator zastrzeżeń i SEQ Legal .

Komunikacja w witrynie

2.1 Na naszej stronie internetowej znajduje się funkcja, która umożliwia naszym użytkownikom komunikowanie się z nami.

2.2 Rozumiesz i akceptujesz fakt, że ze względu na ograniczony charakter komunikacji za pośrednictwem funkcji naszych witryn internetowych wszelkie porady, które możesz otrzymać w związku z korzystaniem z którejkolwiek z tych funkcji, mogą być niekompletne, a zatem mogą również być fałszywe.

2.3 Jakakolwiek pomoc, o którą prosisz i otrzymujesz w związku z którąkolwiek z funkcji naszej strony internetowej, nie stanowi precyzyjnej porady i zgodnie z nią nie powinieneś polegać na niej bez dalszej niezależnej weryfikacji.

Brak gwarancji

3.1 Nie ma żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji, jeśli chodzi o udostępnianie danych dotyczących opieki zdrowotnej na naszej stronie internetowej.

3.2 Bez ograniczania zakresu sekcji 3.1; nie gwarantujemy ani nie potwierdzamy, że informacje o charakterze medycznym na tej stronie:

(a) będą stale dostępne lub w ogóle dostępne; lub

(b) są oparte na faktach, precyzyjne, wyczerpujące, aktualne lub niewprowadzające w błąd.

Pomoc medyczna

4.1 Nie możesz polegać na informacjach na naszej stronie internetowej zamiast porad medycznych od swojego lekarza lub innego specjalisty ds. opieki zdrowotnej.

4.2 Wszelkie pytania o szczególnym charakterze w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii medycznej należy kierować do swojego lekarza lub innych specjalistów opieki zdrowotnej.

4.3 Jeśli uważasz, że cierpisz z powodu jakiejś choroby, natychmiast zgłoś się do lekarza.

4.4 Ze względu na informacje zawarte w naszej witrynie internetowej nigdy nie należy zwlekać z zasięgnięciem porady lekarskiej, zaniedbywać porady lekarskiej ani zaprzestać leczenia.

Brak porady

5.1 Informacje medyczne znajdujące się na naszej stronie internetowej są ogólne.

5.2 Informacje o charakterze medycznym nie są instrukcjami i jako takie powinny być ignorowane.

5.3 Wszystkie przejęcia są dokonywane nie na podstawie zaproszenia do zakupu, ale na zasadzie zaproszenia do leczenia.

5.4 Wszystkie przejęcia mogą zostać pominięte przez nasz zespół medyczny według własnego uznania.

5.5 Przestrzeganie lokalnych praw, opłat i organizacji zajmujących się egzekwowaniem środków odurzających przy zakupie jest obowiązkowe dla wszystkich nabywców.

Ograniczenia wyłączeń odpowiedzialności

6.1 W tym wyłączeniu odpowiedzialności nic nie będzie:

(a) Ograniczyć lub oddalić wszelką odpowiedzialność za śmierć lub krzywdę osobistą będącą wynikiem zaniedbania;

(b) wykluczać lub ograniczać wszelką odpowiedzialność za oszustwa lub kłamliwe wprowadzenie w błąd;

(c) ograniczać wszelkie zobowiązania w jakikolwiek sposób, który jest niedopuszczalny na mocy obowiązującego prawa; lub

(d) pomija wszelkie zobowiązania, których nie można zdyskwalifikować na mocy obowiązującego prawa.