Tabletki nasenne
Trust Pilot Review

Informacja o prawach autorskich

1. Kredyt

1.1 Ta informacja o prawach autorskich została utworzona przy użyciu szablonu z SEQ Legal .

2. Informacja o prawach autorskich

2.1 Prawa autorskie (c) 2020

2.2 Pod warunkiem wyraźnego określenia niniejszego zawiadomienia:

(a) wszelkie formy praw autorskich, w tym prawa własności intelektualnej do tej witryny, w tym treści prezentowane w tej witrynie, są kontrolowane i stanowią własność firmy, a także jej licencjodawców; i

(b) wszelkie prawa autorskie, a także dodatkowe formy praw własności intelektualnej z naszego sklepu internetowego, a także pokazane materiały pozostają zastrzeżone. Cała zawartość naszej witryny służy wyłącznie celom informacyjnym, jest chroniona przez www.copyscape.com i jest wolna od plagiatu pod adresem czas przesyłania.

3. Licencja praw autorskich

3.1 Możesz:

(a) przeglądać strony naszego sklepu internetowego za pomocą urządzenia internetowego;

(b) przechowywać dowolną stronę z naszego sklepu internetowego w celu przechowywania danych w pamięci podręcznej na dowolnym urządzeniu online;

(c) używać naszej witryny internetowej do drukowania zdjęć z naszego sklepu internetowego;

(d) przesyłać strumieniowo dowolne formy multimediów, takie jak pliki audio lub wideo w dowolnym formacie z naszej witryny internetowej, chyba że określono inaczej w innych postanowieniach niniejszego powiadomienia.

3.2 Nie możesz pobierać ani przechowywać materiałów bezpośrednio na swoim komputerze ani na jakimkolwiek innym nośniku pamięci, chyba że inne postanowienia niniejszej informacji stanowią inaczej.

3.3 Zapraszamy do korzystania z tej witryny internetowej do celów osobistych, jednak nie można korzystać z naszego sklepu internetowego ze złośliwych powodów, w tym z korzyści finansowych.

3.4 Nie możesz zmieniać ani edytować materiałów w tej witrynie, chyba że postanowiono inaczej w postanowieniach niniejszego powiadomienia.

3.5 Z wyjątkiem sytuacji, w których możesz mieć kontrolę nad odpowiednimi prawami do wyświetlanych treści, nie możesz:

(a) wyświetlać publicznie materiały należące do naszej witryny internetowej, niezależnie od sposobu ich prezentacji;

(b) publikować wszelkie materiały, które zostały pierwotnie opublikowane z witryny internetowej naszej firmy;

(c) handlować, wydzierżawiać ani udzielać podlicencji na wszelkie materiały, które są własnością witryny internetowej tej firmy;

(d) ponownie przydzielać wszelkie materiały, które są własnością naszej witryny, z wyjątkiem zakresu, na który wyraźnie zezwala niniejsze powiadomienie; lub

(e) używać materiałów będących własnością naszej strony internetowej do wykorzystywania lub w celach komercyjnych.

4. Dopuszczalne użycie

4.1 Aby zachować zgodność z zasadami dopuszczalnego użytkowania, nie:

(a) korzystać ze sklepu internetowego tej firmy w sposób, który mógłby spowodować jakiekolwiek szkody w zakresie dostępności, osiągnięć i niezawodności;

(b) obsługiwać lub wykorzystywać jakąkolwiek formę systematycznego lub zautomatyzowanego gromadzenia danych dotyczących naszej witryny internetowej lub w związku z nią bez naszej pisemnej zgody;

(c) przechowywać, hostować, przenosić lub wykorzystywać w formie materiałów, które zawierają (lub są w jakikolwiek sposób połączone) jakąkolwiek formę złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, rejestratorów naciśnięć klawiszy, robaka, konia trojańskiego, rootkita i jakiejkolwiek innej postaci oprogramowania szpiegującego; lub

(d) korzystać z tej witryny w sposób niezgodny z prawem lub nielegalny w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, w tym ze szkodliwymi zamiarami lub w związku z jakimikolwiek nielegalnymi działaniami lub szkodliwą działalnością.

5. Zgłoś nadużycie

5.1 Jeśli dowiesz się o jakiejkolwiek formie nadużycia w naszej witrynie internetowej, która może zostać uznana za niezgodną z prawem, lub o jakiejkolwiek działalności, która może naruszać niniejsze powiadomienie, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas.

5.2 Aby nas powiadomić, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego e-maila lub formularza zgłaszania nadużyć w tej witrynie.

6. Egzekwowanie praw autorskich

6.1 Nasza firma będzie chronić nasze prawa autorskie najlepiej, jak potrafimy i poważnie traktuje wszelkie naruszenia praw autorskich.

6.2 Jeśli nasza firma odkryje jakiekolwiek materiały objęte prawami autorskimi należące do tej firmy, które łamią oficjalną licencję i są używane przez kogoś bez naszej oficjalnej pisemnej zgody, nasza firma zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w celu uzyskania rekompensaty finansowej i / lub wykorzystania sankcja mająca na celu uniemożliwienie korzystania przez Ciebie z tych materiałów chronionych prawem autorskim. Możesz również zostać poproszony o uiszczenie opłat prawnych.

7. Uprawnienia

7.1 Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na wykorzystanie któregokolwiek z materiałów chronionych prawem autorskim w tej witrynie, możesz to zrobić, pisząc na e-mail, korzystając z danych kontaktowych podanych w tej witrynie.