Sleeping Tablets
Trust Pilot Review

Användbara kontakter

Organisations Namn Tjänster som tillhandahålls Hemsida
National Health service (NHS) När du är osäker på vad du ska göra ger NHS akuthjälp med akuta medicinska problem. NHS 111
NHS 999
NHS ONLINE
Electronic Medicines Compendium (emc) Det elektroniska läkemedelskompendiet tillhandahåller en aktuell a-z-lista över nedladdningsbara PDF-informationsbroschyrer. medicines.org.uk/emc
Insomniacs Tillhandahåller information om sömnlöshet och sömnstörningar i Storbritannien. insomniacs.co.uk
Mind.org.uk Ger råd om sömnlöshet och stöd för alla som upplever psykiska hälsoproblem i Storbritannien. mind.org.uk
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) NICE tillhandahåller riktlinjer för hälsostandarder och bästa praxis. nice.org.uk
Benzo.org.uk Tillhandahåller information om bensodiazepin-sömntablettberoende i Storbritannien. benzo.org.uk
Prata med Frank Ger en detaljerad a-z-lista över läkemedel och tjänster som tillhandahåller rådgivning och behandling i Storbritannien. FRANK