Sleeping Tablets
Trust Pilot Review

Allmänna Villkor

Vi uppskattar att du besöker SleepingTabletsDirect!

Villkoren nedan bör läsas försiktigt innan användningen av denna webbplats och någon av dess relaterade tjänster påbörjas.
Om du väljer att använda vår webbplats kommer det att innebära att du accepterar våra villkor. Om du inte håller med, ska du ignorera informationen här och gå ur sidan.

SleepingTabletsDirect förbehåller sig rätten att ändra villkoren, helt eller delvis, vid någon tidpunkt utan att behöva förse dig med föregående meddelande. Innan du använder våra tjänster rekommenderas därför att du alltid granskar sidan för att garantera din förståelse för villkoren för användningen av vår webbplats och göra inköp av den.

Inledande deklarationer

Reglerad tjänst

Utmärkta läkare från EU tillhandahåller kontrollerad service och aktivitet. SleepingTabletsDirect är ett medium för den här tjänsten som arbetar för att föra patienten med recept och apoteket. Medicinska konsultationer tas om hand av läkare som är registrerade i EU och som sådan är alla konsultationer utformade enligt läkarens specifikationer och kriterier. Om mer information krävs kommer telefonsamtal att göras av dessa läkare.

Medicinska tjänster

Din beställning ges till registrerade läkare av SleepingTabletsDirect för granskning, vilket förstärks av det medicinska frågeformuläret som du har bekräftat att du har fyllt i sanningen. SleepingTabletsDirect kan inte hållas ansvarigt för precisionen i den rekommenderade diagnosen, behandlingen eller medicinen eller korrekt användning av levererade varor. Genom vägledning av en personlig läkare tillsammans med ett recept är du som klient fullt ansvarig för användningen av alla produkter som erhållits från oss.

Leveransservice

Merchandise levereras på uppdrag av och på köparens risk. SleepingTabletsDirect tar inget ansvar för lydnad mot importlagstiftning och protokoll från terminuslandet. Detta sista ansvar är för dig, klienten. Du samtycker också officiellt till att hålla SleepingTabletsDirect fri från alla lagliga åtgärder som kan väckas mot dig vid bristande efterlevnad av lagar och importlagar i terminalslandet. Dessa försändelser, som alla sker via en registrerad posttjänst måste antingen undertecknas av dig eller av någon som har fullständig behörighet att skriva för dig och är över 18 år. SleepingTabletsDirect svarar inte för förluster, fel vid leveranser eller produktskada orsakad av otillräcklig behandling av fraktagenten. Vid leverans av produkter på apotek föreskriver europeisk lag att dessa produkter inte får returneras till apoteket. Därför accepteras inte annulleringar eller ändringar av eller till order när de har skickats.

SleepingTabletsDirect erbjuder en 24-timmars budtjänst, beroende på tillgänglighet *.

* Observera att leveranser nästa dag är från den punkt att lager tas emot av vårt lager eftersom olika artiklar begärs och tas till oss av leverantörer normalt inom 24 timmar.

Apotek och produkttjänster

I EU ligger varoransvaret helt och exklusivt hos tillverkaren. Det tillhandahållande partnerapoteket tar ansvar för att garantera att rätt produkt, i den exakta mängden och rätt styrka, förts till rätt patient. Det apotek som tillhandahåller partner distribuerar vanligtvis ursprungliga mediciner med märkesvaror; där patentet har avslutats är motsvarande generiska varumärken också tillgängliga; det apotek som tillhandahåller säljer endast medicinska produkter som produceras av erkända kvalitetsnamn som är fullständigt registrerade och certifierade i EU. Alla produkter som beställs distribueras av SleepingTabletsDirect fullt kvalificerat partnerapotek beläget i Europa.

Allmänna villkor

Användning av information

På denna webbplats finns olika användbar information men den bör inte användas för att ersätta råd från din egen läkare. Information som kan erhållas från denna webbplats föreslås inte användas för att identifiera någon medicinsk störning eller sjukdom. Se alltid till din läkare direkt om hälsoproblem, medicinska tillstånd eller sjukdomar, och innan du använder någon ny behandling eller ändrar doseringen av dina nuvarande läkemedel. Läs alltid noggrant den information som erbjuds av tillverkaren om produktens inslagning och först och främst i patientinformationen som medföljer din medicin.

När du gör en beställning på denna webbplats bekräftar du som användare följande:
Du har inga kända allergiska reaktioner, känsligheter eller brist på tolerans mot beställda produkter
Du har inga identifierade medicinska störningar som leder till negativa svar på produkter som beställts
Du tar inte några mediciner samtidigt som de beställda produkterna troligtvis kommer att interagera med
Du tar fullt ansvar för negativa resultat som inträffar som en följd av att du använder den / de beställda produkten / produkterna Du följer lokala lagar, tullregler, landslagstiftning eller lagar om narkotikabekämpning
Varken den här webbplatsen eller någon av SleepingTabletsDirect-personalen accepterar något lagligt ansvar för felaktig eller bedräglig information och något som följer efter användning av den / de beställda produkten.

Webbplatsen vägrar ansvar för medicinska handlingar eller slutsatser som anknyter till användning av mediciner som köpts från SleepingTabletsDirect

Användning av webbplatsen

Om inte annat anges styrs användningen av denna webbplats av dessa villkor och av SleepingTabletsDirect Integritetspolicy.När du använder denna webbplats är det förbjudet att justera, utfärda, överföra, replikera, skriva ut, godkänna, tilldela eller marknadsföra information, varor eller bekvämligheter som finns eller observeras på denna webbplats. Du kan dock ladda ner, visa eller skriva ut papperskopior av allt material som finns på denna webbplats för din egen privata, icke-kommersiella användning så länge du inte justerar innehållet eller raderar patent, varumärke eller annat registrerat meddelande. All ytterligare användning av informationen som finns på denna webbplats är utesluten utan vårt skriftliga avtal. SleepingTabletsDirect förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller typografiska fel i informationen som visas på denna webbplats, och har inget ansvar för dessa fel. Information kan ändras eller uppdateras utan meddelande och avgifter och tillgänglighet av varor och tjänster kan ändras utan varning.

Varumärken och andra immateriella rättigheter

"SleepingTabletsDirect" är ett listat varumärke. Alla kopior, visuella, visuella gränssnitt, användargränssnitt, bilder, märken, logotyper, ljud, musik, konstverk och datorkod (innehåll), som inkluderar men är inte begränsat till design, konstruktion, samling, organisation, uttryck, 'look och känsla och planering av sådant innehåll på denna webbplats är besatt, hanterat eller certifierat av eller till SleepingTabletsDirect och säkerställs genom upphovsrätt, patent och varumärkesregler, av många andra immateriella rättigheter samt genom lagar om partisk rivalitet.

Förutom vad som specifikt anges i dessa villkor, får ingen del av denna webbplats och inget innehåll imiteras, replikeras, publiceras, laddas upp, skickas, publiceras, programmeras, tolkas, överföras eller spridas på något sätt (tillsammans med 'spegling') till någon annan dator, webbplats, server eller annat medium för publicering eller cirkulation eller för ett säljbart företag utan SleepingTabletsDirect uttryckligt skriftligt förhandsavtal.

Länkar och programvara

Länkar antingen till eller från webbplatser utanför denna webbplats är endast avsedda för fördelar. SleepingTabletsDirect undersöker, sanktionerar, stöder eller kontrollerar inte och ansvarar inte för några webbplatser som är länkade från eller till denna webbplats, de tredjeparter som nämns där, innehållet på dessa webbplatser eller deras varor eller tjänster.

Länkning till någon annan webbplats är på din egen risk och SleepingTabletsDirect kommer inte att hållas ansvarigt eller ansvarigt för någon skada orsakad i samband med länkning. SleepingTabletsDirect avvisar alla garantier, uttryckliga och slutsatser om precision, kogens och legitimitet för alla resurser eller information som finns på dessa webbplatser. Länkar till nedladdningsbara mjukvarursidor är endast avsedda och SleepingTabletsDirect är inte ansvarigt eller ansvarigt för komplikationer eller påföljder relaterade till nedladdning av programvaran.

Ersättning

Du accepterar härmed att skydda och hålla SleepingTabletsDirect, och våra innehav, medarbetare, officerare, chefer, representanter, co-branders, partners och staber utan skada från något anspråk eller begäran, tillsammans med rättvisa advokats kostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller inträffar på grund av din användning av innehållet på denna webbplats, eller allt innehåll du släpper, publicerar eller förmedlar via denna webbplats, din användning av denna webbplats, din länk till denna webbplats, din påfyllning av dessa villkor och villkor eller din hinder för någon rättighet.

Webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är vanligtvis tillgänglig för användare tjugofyra (24) timmar per dag, sju (7) dagar per vecka och tre hundra sextiofem (365) dagar per år. SleepingTabletsDirect förbehåller sig dock rätten att göra webbplatsen oåtkomlig när som helst, för alla orsaker och för alla tidsintervaller. Genom att använda denna webbplats ger du medgivande att SleepingTabletsDirect inte kommer att vara ansvarig för någon skada som uppstår till följd av eller kopplad till sådana störningar, uppskjutande eller upphörande och / eller de tjänster eller produkter som finns där. Efter godkännande av dessa villkor SleepingTabletsDirect tillåter dig att se innehållet på webbplatsen uteslutande för eget bruk. Materialet på webbplatsen föreslås enbart för personer som frågar om SleepingTabletsDirect-produkter eller -tjänster.

Information till SleepingTabletsDirect

Vår insamling och / eller användning av all information du erbjuder när du använder eller kommer till denna webbplats styrs av SleepingTabletsDirects sekretesspolicy och dessa villkor. Genom att använda den här webbplatsen ger du SleepingTabletsDirect de behörigheter som är bifogade däri. När du använder den här webbplatsen får du inte ladda upp, utfärda eller på annat sätt skriva ut på denna webbplats något material som kan ses som anständigt, förolämpande, förtalande, hotfullt, kränkande, olagligt, en attack av sekretessrättigheter eller på annat sätt kränkande eller kan leda till eller främja ett brott av någon lag.

SleepingTabletsDirect lägger den yttersta stressen för att avskräcka bedrägliga handlingar och måste till denna resolution auktoriserade expertleverantörer från tredje part kontrollera din relevanta privata information. Du godkänner härmed officiellt dessa kontroller och tillåter oss att godkänna riktigheten av den information du har tillhandahållit mot det myndighetsutgivna ID.

Utesluter all individuellt identifierbar personlig information som samlats in från dig och utom om du har begränsat användningen av all information som levererats i enlighet med processen som anges i vår integritetspolicy, kommer alla observationer, kommentarer, förslag, tankar eller annan information som meddelas att förvandlas till det enda innehavet av SleepingTabletsDirect och du ger SleepingTabletsDirect royaltyfritt, kontinuerligt, bindande, globalt, icke-exklusivt tillstånd att använda eller duplicera samma. SleepingTabletsDirect är tillåtet att replikera, avslöja, tilldela eller undersöka sådana uppgifter av någon anledning och är inte på något sätt skyldiga att ersätta dig för sådan information.

Friskrivning av garantier

Till det totala räckvidden som inte utesluts av lämplig lag, förnekar SleepingTabletsDirect, deras hälsokonsulter, köpmän, rådgivare, chefer och arbetare alla garantier för allt innehåll, vare sig det är direkt, indirekt eller lagstiftande. Denna friskrivningsklausul består av men är inte begränsad till alla kontrakt eller försäljningsbarhet, lämplighet för en specifik lösning och icke-intrång. SleepingTabletsDirect intygar inte innehållet för att vara exakt, omfattande eller samtida. SleepingTabletsDirect garanterar inte heller att den här webbplatsen kommer att fungera utan misstag, att brister kommer att ändras eller att denna webbplats eller webbplatsservern som gör den tillgänglig är obegränsad för virus eller andra skadliga aspekter, kostnad och tillgänglighet av innehåll, samt annat bifogat innehåll på webbplatsen eller finns där från, kan ändras utan varning.

SleepingTabletsDirect levererar innehåll på denna webbplats som en tjänst till dig, klienten. Denna webbplats kan inte och innehåller inte information om alla hälsoproblem. Det kanske inte täcker all information som är giltig för dina personliga situationer. Innehållet föreslås inte för dom eller diagnos och bör inte användas som ett stand-in för konferens med din läkare. Innehållet på denna webbplats, webbplatsservern som gör den tillgänglig och bekvämligheterna och varumärkena SleepingTabletsDirect-erbjudanden på denna webbplats tillhandahålls på en "är" och som "tillgänglig" basis och utan garanti av något slag, vare sig det är direkt, indirekt eller lagstiftande. SleepingTabletsDirect nekar specifikt ansvaret för mekaniska problem (tillsammans med hårdvaru- eller programvarufel) oavslutade, virvlade eller hindrade datorsändningar och / eller tekniska felaktigheter samt otillåtet antagande av användarsändningar av tredje part. Dessutom betecknar eller garanterar SleepingTabletsDirect inte att inga virus eller andra förorenande eller skadliga egenskaper sprids, eller att ingen skada kommer att hända med ditt datorsystem. Du har ensamansvar för acceptabelt försvar och säkerhetskopiering av data och / eller redskap och du måste vidta alla säkerhetsåtgärder för att söka efter datavirus eller andra skadliga egenskaper som eventuellt händer genom din användning av denna webbplats. Du inser att sådan användning sker i din egen fara, med ansvar för alla avgifter relaterade till all nödvändig kontroll eller underhåll av all utrustning du använder för att länka till denna webbplats.

Denna webbplats består av innehåll som ges av tredje parter och kanske du som klient. SleepingTabletsDirect är en ren leverantör av sådant innehåll. SleepingTabletsDirects redaktionella makt över sådant innehåll liknar en leverantör, offentligt bibliotek eller nyhetsbås. SleepingTabletsDirects tredjepartsentreprenörer kan erbjuda olika åsikter eller leverera viss information och förslag. SleepingTabletsDirect garanterar inte helheten, riktigheten, lämpligheten eller tillförlitligheten för information eller förslag som erbjuds av tredje part. SleepingTabletsDirect lovar eller garanterar inte någon av tredje parters förmåga, som inkluderar någon sådan tredje parts lydnad mot någon lag, regel, direktiv eller policy.

Du godkänner och samtycker till att SleepingTabletsDirect inte sanktionerar innehållet på någon webbplats som öppnats genom länkar eller på andra sätt från den här webbplatsen och inte heller är ansvarig eller ansvarig för det här innehållet, även om det kan vara olagligt, besvärligt, ärekränkande, sekretessattacking, förolämpande, skrämmande, skadlig, anständig eller på något annat sätt kränkande, eller att det överträder eller kan överträda intellektuella ägodelar eller olika andra rättigheter för någon annan.

SleepingTabletsDirect garanterar inte att information, faciliteter och varor som finns på denna webbplats kommer att uppfylla dina önskningar eller att de är utan fel eller brister. Innan du använder någon produkt bör du godkänna all information som är viktig för dig om produktförpackningen.

För information som ges till SleepingTabletsDirect åtar du dig kostnaden för dess korrekthet, lämplighet och legitimitet. SleepingTabletsDirect garanterar inte att innehållet är lämpligt eller lämpligt för användning i andra orter.

Som en del av din tillträde till sajten och användningen av dess innehåll, godkänner du att SleepingTabletsDirect inte är ansvarigt för dig alls på något sätt för val som du gjort eller för dina aktiviteter eller icke-åtgärder beroende på innehållet. Du samtycker också till att den kollektiva skyldigheten för SleepingTabletsDirect som uppstår från eller är kopplad till din användning och antagning oberoende av handlingsmetoden eller rätten (t.ex. garanti, skada, kontrakt, slapphet, strikt skyldighet, professionellt fel, bedrägeri eller andra påståenden som gjorts på andra baser) är begränsad till köpavgiften för alla produkter du köpte från SleepingTabletsDirect i lämplig affär. SleepingTabletsDirect ska inte vara ansvarig för några direkta, oavsiktliga, singulariska, sekundära, resulterande eller disciplinära skador i alla fall, även om SleepingTabletsDirect har blivit medveten om sannolikheten för sådana långvariga skador. Detta är en allomfattande begränsning av ansvarighet som hänför sig till alla skador och förluster av något slag. Om du är missnöjd med den här webbplatsen eller dess innehåll (tillsammans med användarvillkoren) är din ensamma och begränsade lösning att sluta använda denna webbplats. Eftersom vissa myndigheter inte tillåter förbud eller begränsning av ansvar för sekundära eller resulterande skador, kanske sådana begränsningar inte är relevanta för dig.

Kontrakt för att följa alla giltiga lagar

När du använder den här webbplatsen samtycker du till att följa alla lokala, regionala, nationella, medborgerliga eller globala lagar, förordningar och riktlinjer som på något sätt överensstämmer med användningen av denna webbplats och alla relaterade anläggningar eller merchandises begränsade därpå.

Förhållandet mellan SleepingTabletsDirect och användare

SleepingTabletsDirect och användare av denna webbplats är självstyrande servicearbete, och ingen organisation, partnerskap, anställning eller andra förhållanden skapas eller är avsedda att skapas genom användning av webbplatsen.

Konsekvenser för överträdelser

SleepingTabletsDirect förbehåller sig rätten att antingen stänga av eller stänga ditt konto om du bryter mot dessa villkor. Om din aktivitet orsakar skada på andra, godkänner du att försäkra och hålla SleepingTabletsDirect som oskyldig från och bredvid all förlust, skada eller kostnader. Om det uppstår en oenighet bland oss ​​om detta avtal eller din användning av denna webbplats, kommer det att fixas med god tro diskussioner mellan parterna.

Hela avtalet

Dessa villkor och andra ställningar som här sammanställs eller nämns här utgör hela kontraktet mellan SleepingTabletsDirect och dig i relation till din användning av denna webbplats och ämnesmaterialet här, och överträffar tidigare förståelser eller arrangemang (vare sig digitala, muntliga) eller skriftligen) angående ämnet, och får inte ändras eller ändras förutom om det görs skriftligt, eller genom att SleepingTabletsDirect skapar sådana ändringar eller ändringar i enlighet med dessa villkor.

Avskiljbarhet

Om någon del av dessa villkor anses eller konstateras vara icke-verkställbara, kommer denna del att tas bort eller begränsas till den minsta grad som behövs. Resten av villkoren, tillsammans med förändrade delar, kommer att bestå och vara i absolut kraft och inflytande. Dessa villkor är det kompletta avtalet som leder till din användning av denna webbplats.

Head

Några av de rubriker som visas i dessa villkor och i SleepingTabletsDirect sekretesspolicy är endast för referensbruk.

Force Majeure

SleepingTabletsDirect ansvarar inte för någon avstängning eller oförmåga att utföra orsakat av förhållanden utanför sin vettiga kontroll, tillsammans med, utan begränsningar, uppskjutningar som inträffar på grund av efterbeställningar av efterfrågade produkter, postavbrott, tullavbrott eller missvisade sändningar. SleepingTabletsDirect kommer inte att krävas för att informera klienten vid sådana uppskjutningar. Kunden är exklusivt ansvarig för att göra ytterligare förberedelser för att köpa alternativa varor och eventuella avgifter som uppkommer i samband med dessa förvärv.