Sleeping Tablets
Trust Pilot Review

Patientavtal (receptbelagd medicin)

VIKTIGT OBS:

Detta patientavtal utvecklades för patienter som påbörjade behandlingen av opioid smärtstillande medel smärtstillande medel som kodin och Tramadol eller starka sömntabletter / sömnhjälpmedel som Zopiclone och Zolpidem (Ambien):

  • Jag bekräftar att jag nyligen har besökt min egen läkare / farmaceut för en tid.
  • Jag behöver de specifika medicinerna som jag har beställt för personligt bruk och jag accepterar att inte dela, distribuera eller vidarebefordra dem till en annan person.
  • Jag accepterar att läsa alla produktförpackningsinsatser och etiketter före användning.
  • Jag erkänner att innan jag tar någon ny produkt kommer jag att rådfråga min läkare i förväg.
  • Jag bekräftar att alla frågor har besvarats sanningsenligt och i full utsträckning av min kunskap.
  • Jag är medveten om att om felaktig information tillhandahålls av mig kan det leda till olämpliga råd samt att felaktig medicin ges till mig som kan påverka min hälsa negativt.
  • Jag har blivit fullständigt informerad och förstår fördelarna, farorna och andra möjliga negativa effekter av det läkemedel jag har köpt.
  • I händelse av att biverkningar eller problem uppstår, samtycker jag till att direkt kontakta en läkare för att få hjälp.
  • När det gäller de läkemedel som jag har tagit emot, kommer jag att ansvara för att informera min egen läkare.

Genom att shoppa på vår webbplats accepterar du att följa det direkta patientavtalet om sovande tabletter och du bekräftar också att du har läst och förstått vårt Medicinsk ansvarsfrihet.