Sleeping Tablets
Trust Pilot Review
Co-codamol

Co-codamol

Co-codamol är en sammansatt medicin som innehåller opioidbaserat kodein-fosfat och paracetamol (paracetamol). Denna generiska version av märkesversioner, inklusive Kapake, Solpadol och Tylex, produceras av Zentiva Pharma Swedish Limited i Sverige och licensieras som en korttidsbehandlingslösning för mild till måttlig smärta. De typer av tillstånd som denna medicin vanligtvis behandlar inkluderar migrän, tandvärk och muskel- eller ryggsmärtor.

Notera: bild för illustrativa ändamål - FDA och EMA godkänd medicin som säljs här.
Produkter Pris Köp nu
Förpackning av 30 x tabletter €0.00
Förpackning av 60 x tabletter €0.00
Förpackning av 90 x tabletter €0.00
Förpackning av 120 x tabletter €0.00
Förpackning av 150 x tabletter €0.00
Förpackning av 180 x tabletter €0.00

Co-codamol Information

Industrien för generiska läkemedel är fortfarande relativt ny på läkemedelsmarknaden, och under den korta tid de har funnits, fortsätter de att öka i popularitet. När vi säger generisk betyder det inte att medicinen är ineffektiv eller av låg kvalitet. Alla dessa mediciner måste lagligen matcha de strikta säkerhetskraven från FDA som varumärkesversionen och kommer med samma låga risker för biverkningar. Smärtstillande mediciner som co-codamol får godkännande genom FDA:s generiska läkemedelsprogram för att säkerställa att de kommer med exakt samma effekter och risker som den ursprungliga medicinen.

Är du trött på att betala enorma summor för svaga smärtstillande medel? Behöver du en potent medicin för att hantera smärta? Kanske är det helt enkelt uteslutet att gå till apoteket på grund av försvagande smärta? Oavsett vad som har köpt dig här, är du på rätt plats. Fortsätt läsa vidare för att få alla svar du behöver angående generisk smärtlindring och hur du kan få prisvärd receptfri smärtlindring i full komfort och avskildhet.

Vad används Co-codamol för att behandla?

Co-codamol används för att behandla mild till måttlig smärta. De flesta människor som använder detta läkemedel upplever smärta till följd av tillstånd som huvudvärk, migrän, tandvärk och muskelsmärta, för att nämna några. Vanligare än inte är vanliga receptfria läkemedel ineffektiva för att ge adekvat lindring. Co-codamol kombinerar de milda smärtlindrande effekterna med den effektiva verkan av kodein för att skapa en 2-1 kraftfull medicin för dem som behöver en mer potent medicin som kommer med mindre risk än andra starka smärtstillande medel.

Dessa smärtstillande medel har FDA:s godkännandestämpel, och de tillgängliga doserna av co-codamol hjälper människor att hantera mild till kronisk smärta effektivt och effektivt. Att hantera symtom så snart som möjligt minimerar risken för att smärtan förvärras när ihållande smärta uppstår. När smärtan förblir obehandlad blir svårighetsgraden och typen av smärta svår och kronisk, vilket gör det svårare att behandla. Att få effektiv smärtlindring gör hela skillnaden, och oavsett smärta, med co-codamol gör det möjligt för människor att hantera symtom och börja njuta av ett smärtfritt liv utan extra besvär och stress.

Co-codamol verkningsmekanism

Som nämnts innehåller co-codamol två olika ingredienser. De verkar båda i hjärnan och centrala nervsystemet (CNS). De fungerar på två sätt för att hjälpa användare att minimera mild till måttlig smärta. Den första ingrediensen är kodeinfosfat som är klassificerat i familjen opiatläkemedel. Denna ingrediens binder till mu-receptorer som kommunicerar mellan CNS och hjärnan, vilket förhindrar smärtsignaler från att färdas genom hela kroppen. De smärtstillande effekterna av denna åtgärd minskar effektivt smärta och ger adekvat, kortsiktig lindring.

Den andra ingrediensen i co-codamol är paracetamol, som lindrar feber och smärta. Även känd som paracetamol, fungerar paracetamol genom att blockera produktionen av den kemikalie som är ansvarig för inflammation, feber och smärta, som kallas prostaglandiner. Även om denna medicin är känd som ett svagare smärtstillande medel, är kombinationen med kodein hur co-codamol effektivt behandlar smärta på två olika sätt. Att lida av smärta kan i bästa fall vara obekvämt, och att komma ett steg före smärtan är lättare när du använder co-codamol.

Co-codamol Verkningslängd

Patienter får de bästa resultaten när de tar co-codamol enligt doserings- och användningsguiden. Det finns tre doser av co-codamol som alla innehåller en standard 500 mg paracetamol och antingen 8 mg, 15 mg eller 30 mg kodein. Beroende på hur illa smärtan är beror på den dos som ska tas. När du tar denna smärtstillande medicin inträffar effekterna inom 30-45 minuter och har maximal effekt inom de första 1-2 timmarna, med en total varaktighet av verkan är 4-6 timmar.

Varje dos co-codamol ger konsekvent lindring när den tas enligt anvisningarna för att hjälpa till att hantera mild till måttlig smärta där svagare mediciner som paracetamol eller liknande enbart är ineffektiva. Denna korttidsmedicinering bör endast tas vid behov, så användare rekommenderas starkt att inte ta mer än den maximala dosen per dag. Även om den exakta verkningstiden beror på varje person som använder läkemedlet, ger den generella tiden effekterna av läkemedlet senast den lindring och vård de behöver för att hjälpa symtomen.

Doseringsanvisningar för Co-codamol

Doserings- och användningsguiden anger den säkraste dosen att ta för att lindra smärta effektivt och bör följas enligt anvisningarna. Den rekommenderade dosen för vuxna är en eller två co-codamol-tabletter som tas var 4-6:e timme, beroende på smärtans svårighetsgrad. Patienter ska ta varje dos med vatten före eller efter en måltid. Tugga, bryt eller krossa inte tabletten; undvik att äta tung mat för att undvika en fördröjning i absorptionen och hjälpa till att minimera magbesvär. Det är viktigt att låta 4-6 timmar gå innan nästa dos tas, och användare bör inte ta mer än åtta tabletter totalt inom 24 timmar.

Om patienter tar denna medicin under en kortare period kommer att följa ett säkert konsumtionsschema att säkerställa att du tar medicinen vid samma tidpunkt varje dag. Om en dos glöms bort, ta inte nästa dos innan de 4-6 timmarna har gått helt innan du administrerar följande mängd. Förvara all medicin på ett svalt, torrt område borta från fukt och direkt solljus. Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn hela tiden. Om förpackningen eller tabletterna är trasiga eller blottade, kassera medicinen enligt instruktionerna.

Har Co-codamol biverkningar?

Som alla mediciner, reagerar varje individ på medicinering olika, och för det mesta uppväger de positiva effekterna biverkningarna under användning. Co-codamol har några biverkningar som sällan inträffar och är belysta nedan för att säkerställa att användarna är väl informerade före användning. De biverkningar som är förknippade med detta smärtstillande medel är lågrisk och uppstår vanligtvis endast på grund av avsiktlig överdosering eller felaktig användning. Att följa bruks- och doseringsguiden är att vara väl hydrerad och hålla sig i form och frisk är det bästa sättet att förhindra en negativ inverkan på patientens hälsa.

De vanligaste biverkningarna förknippade med Co-codamol inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Trötthet
 • Sömnighet
 • Förstoppning
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Suddig syn

Alla biverkningar associerade med Co-codamol upplevs sällan när de tas ansvarsfullt och kommer framgångsrikt att lindra mild till måttlig smärta. I fall där människor upplever några negativa biverkningar efter att ha tagit denna medicin, sluta använda omedelbart och om symtomen fortsätter, sök läkarvård utan dröjsmål. För att få mer information om biverkningarna av co-codamol kan patienterna hänvisa till patientinformationsbroschyren på vår webbplats eller broschyren som medföljer medicinen.

Kan Co-codamol användas under lång tid?

Det korta svaret är ja, förutsatt att en läkare eller vårdgivare rekommenderar att du gör det. Co-codamol är en korttidsbehandling som inte bör tas i mer än tre dagar. Ingredienserna i co-codamol kan bli vanebildande om patienterna tar det längre tid än nödvändigt. Om dosen är ineffektiv, ta inte mer än den rekommenderade dosen eftersom det ökar risken för negativa biverkningar. Om smärtan varar längre än totalt 28 dagar har din kropp byggt upp en tolerans mot medicinen. Om så är fallet bör användarna se till att byta medicin var 4-6:e vecka.

Det är viktigt att hantera alla typer av smärta så snabbt som möjligt för att lindra symtomen och minimera risken för ytterligare komplikationer. Om patienter låter smärtan gå obehandlad kan den bakomliggande orsaken till smärtan förvärras och leda till kroniska nivåer av smärta som kan vara svårare att behandla. Om smärtans svårighetsgrad ökar riskerar patienterna att drabbas av nedsatt rörlighet, en ökning av psykiska tillstånd, inklusive depression och ångest, och komplikationer med immunitet. Konstant smärta påverkar den övergripande livskvaliteten, varför det är viktigt att få adekvat smärtlindring som co-codamol.

Bör någon undvika Co-codamol?

I de flesta situationer där mild till måttlig smärta uppstår kan människor lita på tillförlitligheten och effektiviteten av co-codamol. De få gånger när du tar denna medicin kanske inte är lämpliga. Detta smärtstillande läkemedel innehåller paracetamol, så det rekommenderas inte att ta detta läkemedel samtidigt, eftersom det ökar risken för allvarliga biverkningar relaterade till smärtstillande medicinen. Alkohol bör undvikas eller kraftigt begränsas när du tar denna medicin eftersom interaktionen med kodein kan orsaka negativa biverkningar i samband med att blanda båda.

Det finns redan existerande hälsotillstånd som kan påverka säkerheten för Co-codamol. Alla som är allergiska mot paracetamol eller kodein bör undvika att ta denna medicin för att förhindra anafylaxi och andra relaterade biverkningar. Om du har andningssvårigheter, inklusive astma, lungsjukdom eller andra andningssjukdomar, tala med en läkare innan du använder denna smärtstillande medicin för att få råd om rätt medicin.

Patienter som lider av njur- och leversjukdomar rekommenderas att först rådgöra med sin läkare för att säkerställa sin säkerhet innan de använder detta läkemedel. Om du fortfarande har funderingar eller frågor om co-codamol, kan en läkare tillhandahålla mer säkerhetsinformation och vem som bör undvika dessa smärtstillande medel, eller så kan du läsa patientinformationsbroschyren som finns på vår webbplats.

Att tänka på innan du köper Co-codamol

Att få rätt smärtlindring gör stor skillnad för vardagen, och att veta vilket alternativ som är rätt är lika viktigt. Vi vet alla hur stressigt det kan vara att få receptbelagda mediciner på apoteket. Vi förstår att de flesta smärtstillande läkemedel som säljs över disk är dyra och ineffektiva för de flesta och de begränsade effektiva alternativen är endast tillgängliga på recept.

Tack och lov är mediciner som Co-Codamol mycket effektiva, och kostnaden per piller är betydligt lägre, tack vare de minskade produktionskostnaderna för generiska läkemedel. Vår webbplats breda utbud av generiska smärtstillande medel är tillgängligt utan recept och finns i olika doser för att täcka olika smärttyper. Från din handflata kan kunder komma åt vårt lager hemifrån via en smartphone eller dator.

Att beställa mediciner online har förenklat hur människor behandlar smärta och ger fler människor valfriheten utan stress. Att köpa högkvalitativa smärtstillande läkemedel, inklusive Co-Codamol, är enkelt och vårt 24/7 kundserviceteam erbjuder extra support för att säkerställa kundnöjdhet. Varför gå igenom besväret med att spränga din budget för att få ineffektiv medicin? Spara tid och pengar och få hjälpen levererad till din dörr.

Var kan man köpa Co-codamol på Sverige

Nu när vi har beskrivit några effektiva smärtbehandlingstekniker är det dags att lägga din beställning på Co-codamol och komma igång med din egen behandlingsplan. På vår hemsida väljer du din medicin följt av mängden. Du kan beställa, månadsvis, kvartalsvis eller hur ofta du vill och spara ännu mer när du köper i bulk. Klicka på lägg till i varukorgen och fortsätt handla eller gå till kassan.

För att säkerställa att paket levereras till rätt adress kommer du att bli ombedd att bekräfta din kontaktinformation inklusive din leveransadress, telefonnummer och e-post. Det sista att göra är att välja ett av de många säkra betalningsalternativen vi erbjuder, inklusive MasterCard, VISA och Bitcoin. När vi verifierar din betalning kommer du att få en bekräftelse via e-post om betalning, leveransdatum och det anonyma deskriptornamnet som anges på ditt kontoutdrag.

Vårt distributionsteam packar alla beställningar inom 24 timmar och upprätthåller klientens konfidentialitet genom att märka paketet utan angivande av innehållet. Att snabbt få effektiv lindring garanteras. Vår snabba hemleveransservice innebär att Sverige beställningar kommer in på så lite som 2 dagar från betalningsbekräftelse medan beställningar från Irland och Europa kommer in inom 4 - 7 dagar. Vår 24/7 kundsupport hanterar alla frågor angående vår service och förfrågningar om din beställning.

Beställ Co-codamol på idag sleepingtabletsdirect.com/sv och börja njuta av ett liv utan smärta.

Viktig information

Även om detta läkemedel kan konsumeras med eller utan mat, rekommenderas det inte att patienter konsumerar det på en fullständig tom mage. På samma sätt kommer effekterna av detta läkemedel att dömas eller verka svagare om de tas på full mage eller efter att ha ätit en tung måltid.

Denna medicinering bör:

 • konsumeras i enlighet med patientinformationen.
 • sväljas hela; krossa, tugga eller suga inte dessa tabletter / kapslar.
 • förvaras på en sval och torr plats / vid rumstemperatur (20 ° C - 25 ° C).
 • hålls utom räckhåll för barn hela tiden (minderåriga under 18 år).

Denna medicinering bör inte

 • blandas med alkohol - till och med en drink kan vara farlig.
 • används om du är gravid, ammar (eller planerar att bli gravid).
 • delas - även med vänner eller familj som upplever symtom som du liknar.
 • tas när du planerar att köra eller använda farliga maskiner.

ANMÄRKNING : Om du, eller någon du känner, har tagit för mycket av detta läkemedel, eller om du upplever några oönskade biverkningar som t.ex. utslag, andningssvårigheter eller svullnad av något slag, bör du kontakta en läkare omedelbart.