Sleeping Tablets
Trust Pilot Review

Upphovsrätt meddelande

1. Kreditera

1.1 Detta meddelande om upphovsrätt skapades med hjälp av en mall från SEQ Rättslig.

2. Upphovsrätt meddelande

2.1 Upphovsrätt (c) 2020

2.2 Villkorad för den uttryckliga bestämmelsen i detta meddelande:

(a) alla former av upphovsrätt inklusive immateriella rättigheter på denna webbplats, inklusive innehåll som visas på denna webbplats, kontrolleras och ägs av företaget samt dess licensgivare; och

(b) all upphovsrätt, såväl som andra former av immateriella rättigheter från vår onlinebutik samt det visade materialet förblir reserverade. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationssyften och skyddas av www.copyscape.com och var plagiatfri vid uppladdningstillfället.

3. Upphovsrättslicens

3.1 Du får:

(a) titta på sidor från vår onlinebutik genom användning av en onlineenhet;

(b) lagra valfri sida från vår onlinebutik för användning av lagring av data i cacheminnet på valfri onlineenhet;

(c) använd vår webbplats för att skriva ut bilder från vår onlinebutik;

(d) strömma någon form av media som ljud till videofiler av vilket format som helst från vår webbplats om inte annat anges i andra bestämmelser i detta meddelande.

3.2 Du får inte ladda ner eller lagra material direkt till din dator eller någon annan form av lagringsenhet om inte annat anges i de andra bestämmelserna i detta meddelande.

3.3 Du är välkommen att använda denna webbplats för personliga ändamål. Du får dock inte använda vår onlinebutik av skadliga skäl, inklusive ekonomisk vinst.

3.4 Du får inte ändra eller redigera material på denna webbplats om inte annat anges i bestämmelserna i detta meddelande.

3.5 Med undantag för omständigheterna där du kan ha kontroll över lämpliga rättigheter till det visade innehållet, kanske du inte:

(a) visa material som ägs av vår webbplats offentligt oavsett hur det visas;

(b) publicera allt material som ursprungligen publicerades från vårt företags webbplats;

(c) handel, leasing eller underlicens för allt material som ägs av detta företags webbplats;

(d) omfördela allt material som ägs av vår webbplats, förutom i den grad som är tillåtet enligt detta meddelande; eller

(e) använda det material som ägs av vår webbplats för användning av exploatering eller för ett kommersiellt syfte.

4. Acceptabel användning

4.1 För att förbli inom acceptabel användningspolicy, gör inte:

(a) använda detta företags onlinebutik på ett sätt som kan orsaka skador i form av tillgänglighet, prestanda och tillförlitlighet;

(b) driva eller använda någon form av systematisk eller automatiserad datainsamlingsaktivitet som hänför sig till eller i samband med vår webbplats utan att ha vårt skriftliga medgivande.

(c) lagra, värd, överföra eller använda form av material som innehåller (eller är kopplat till på något sätt) någon form av skadlig programvara inklusive virus, tangenttryckare, mask, trojansk häst, rootkit, någon annan form av spionprogram; eller

(d) använder denna webbplats på ett sätt som är olagligt eller olagligt på något sätt eller form, inklusive skadligt avsikt eller i samband med olagliga handlingar eller skadlig aktivitet.

5. Rapportera missbruk

5.1 Om du blir medveten om någon form av missbruk på vår webbplats som kan betraktas som olaglig eller verksamhetsmaterial av något slag som kan bryta meddelandet, meddela oss så snart som möjligt.

5.2 För att meddela oss kan du kontakta oss via vår e-post eller genom att använda rapporteringsformuläret för missbruk på denna webbplats.

6. Verkställighet av upphovsrätt

6.1 Vårt företag kommer att skydda vår upphovsrätt så gott vi kan och tar alla upphovsrättsbrott på allvar.

6.2 Om vårt företag upptäcker något av upphovsrättsmaterial som ägs av detta företag som bryter den officiella licensen och används av någon utan vårt officiella skriftliga medgivande, förbehåller vårt företag rätten att vidta rättsliga åtgärder genom att söka ekonomisk kompensation och / eller använda en påföljd för att förhindra att du använder sådant upphovsrättsskyddat material. Du kan också få instruktioner om att vara juridiska avgifter.

7. Behörigheter

7.1 Om du vill få tillstånd att använda något av upphovsrättsmaterialet på denna webbplats kan du göra det genom att skriva via e-post med hjälp av kontaktuppgifterna på denna webbplats.